Rumah Joglo Kaya Sejarah , Rumah Budbahasa Populer Di IndonesiaRumah Adat Jawa Tengah – Rumah susila joglo ialah sebuah lokasi tinggal susila yang berada di suatu provinsi Jawa Tengah. Pada zaman dulu, lokasi tinggal joglo adalahsebuah simbol dari kedudukan sosial yang melulu bisa dipunyai oleh sejumlah orang dan pastinya yang mempunyai posisi urgen pada masa itu.

Maka dari itu, janganlah kalian heran andai orang yang menduduki rumah ini ialah para kalangan bangsawan, orang kaya, orang terpandang, dan pun seorang raja. Akan tetapi, sekarang ini sudah tidak sedikit dijumpai lokasi tinggal joglo di mana-mana dan dihuni oleh sejumlah macam kalangan masyarakat.

Rumah Joglo, Rumah Adat Terkenal di Indonesia yang Kaya Sejarah


Bentuk lokasi tinggal joglo pada zaman dahulu merupakan berbentuk bujur kandang dan ditopang oleh empat buah tiang di dalamnya. Tiang-tiang ini mempunyai istilah yakni ‘saka guru’. Nah, penopang tiang itu ialah sebuah blandar bersusun yang biasa dikenal dengan ‘tumpangsari’.

Mengikuti pertumbuhan zaman, lokasi tinggal ini mempunyai sekian banyak  macam modifikasi sendiri-sendiri, cocok dengan orang yang menempatinya. Akan tetapi format yang sangat sering dijumpai ialah bentuk persegi. Dalam urusan bahan, lokasi tinggal ini selalu menggunakan materi kayu. Kayu yang digunakan menyerupai kayu jati, sengon serta materi pohon kelapa. Dikarenakan dalam pemakaiaan kayu dinilai lebih awet, tahan lama, dan mempunyai kekuatan tinggi.

Ciri khas beda yang dipunyai rumah adat ini ialah atapnya. Atap yang digunakan oleh lokasi tinggal ini ialah perpaduan dari dua bidang yakni atap segitiga dan trapesium. Dalam urusan desain, lokasi tinggal joglo pun mempunyai sekian banyak  jenis yang biasa dikenal dengan Pangrawit, Limasan Lawakan, Jompongan, Mangkurat, Sinom, Hageng dan Tinandhu.

Post a Comment

0 Comments